Έργα ενίσχυσης της ασφάλειας οδικού δικτύου και των κοινοχρήστων χώρων περιμετρικά επτά (7) σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Πειραιά ξεκινάνε μετά από την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου για την υλοποίηση του έργου.

Με το έργο, που είναι προϋπολογισμού 1.230.000 € και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Περιφέρειας Αττικής, θα υλοποιηθεί ένα σύνολο επεμβάσεων περιμετρικά από κάθε σχολικό συγκρότημα με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας των μαθητών, των καθηγητών και των δασκάλων, των γονέων και γενικότερα των πεζών.

Η επιλογή των σχολικών συγκροτημάτων έγινε με κριτήριο τη διαπιστωμένη επικινδυνότητα.
Τα σχολικά συγκροτήματα είναι: (α) το 32ο Δημοτικό, 22ο Νηπιαγωγείο, Γυμνάσιο και Λύκειο Καλλίπολης, 56ο Δημοτικό (Χατζηκυριάκειο), (β) 2ο Γυμνάσιο Καλλίπολης, 42ο Νηπιαγωγείο, 42ο Δημοτικό 10ο Γυμνάσιο, (γ) Ζάννειο Γυμνάσιο και Λύκειο, 6ο ΕΠΑΛ, 13ο Λύκειο, (δ) 30ο Δημοτικό, (ε) Νηπιαγωγείο – Δημοτικό «Κυανού Σταυρού Αρμενοπαίδων», (στ) 2ο Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Νέου Φαλήρου
Συγκεκριμένα σε κάθε ένα απ’ αυτά θα γίνουν επεμβάσεις στα πεζοδρόμια (ανακατασκευές και διαπλατύνσεις), σε νησίδες και διαβάσεις, στα οδοστρώματα. Ακόμα, θα γίνουν διαγραμμίσεις, θα διαμορφωθεί οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού (ηλεκτρικές πινακίδες STOP, μεταλλικά κιγκλιδώματα, ηχητικές διατάξεις προειδοποίησης) καθώς και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γιώργος Γαβρίλης εισηγούμενος την αναγκαιότητα των έργων στο Περιφερειακό Συμβούλιο αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει αυξημένη οδική ασφάλεια, με τη ενίσχυση των παραδοσιακών μέτρων και την εφαρμογή σύγχρονων, που αποδεδειγμένα συνεισφέρουν στην αύξηση της οδικής ασφάλειας, στη μείωση των ατυχημάτων και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, μαθητών, κηδεμόνων της ευρύτερης περιοχής. Οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας για πεζούς και οδηγούς και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.