Στα πλαίσια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά, το Τμήμα Καλλιτεχνικής Παιδείας και Επιμόρφωσης, αναγνωρίζοντας ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της εποχής μας είναι η ανεργία, διοργανώνει δωρεάν μαθήματα ζωγραφικής για ανέργους άνω των 18 ετών.

Στόχος του προτεινόμενου προγράμματος είναι η απασχόληση ανέργων ατόμων στον τομέα της Εικαστικής Παιδείας, με σκοπό την απόκτηση νέων δεξιοτήτων.  Οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με τον κόσμο της Τέχνης και θα γνωρίσουν τη χαρά της καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας.

Επίσης θα ενισχύσουν τις δημιουργικές τους δεξιότητες και θα ανακαλύψουν τις ιδιαίτερες τάσεις/κλίσεις τους μέσα από την τέχνη. Σημαντικό στοιχείο επίσης είναι και η επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο εκθέτοντας τα έργα και η εξοικείωση τους με το μουσειακό περιβάλλον της Δημοτικής Πινακοθήκης Πειραιά.

Επιλέον, θα ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση τους και θα ανακαλύψουν νέες κατευθύνσεις στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Για το σκοπό αυτό σχεδιάζεται να δημιουργηθούν δύο τμήματα, τα οποία θα λειτουργούν κάθε Δευτέρα 10:00 - 13:00 και Πέμπτη  17:00 - 20:00.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε μπορείτε να καταθέστε την αίτησή σας στο Τμήμα Καλλιτεχνικής Παιδείας και Επιμόρφωσης, που βρίσκεται στην οδό Νοταρά 28, 2ος όροφος (κτίριο Δημοτικής Πινακοθήκης Πειραιά).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: 210.41.01.692 και 210.41.01.402