Συζητείται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Μοσχάτου-Ταύρου η έγκριση για την υποβολή αιτήματος προκειμένου να λειτουργήσουν Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών σε σχολικές μονάδες των δύο δημοτικών ενοτήτων του Δήμου μας, Μοσχάτου και Ταύρου. 


Πρόκειται για επιδοτούμενο πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί με μέριμνα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου μας, το οποίο εντάσσεται στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», έτους 2016-2017. (Συνολικά η πρόσκληση βρίσκεται στη σελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.-www.eetaa.gr - τηλ. 2105214600, 2131320600 και στη σελίδα του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου-www.dimosmoschatou-tavrou.gr). 
Στα ΚΔΑΠ εξασφαλίζεται στα παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών η απασχόλησή τους εκτός του σχολικού ωραρίου, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους με την ατομική-οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων. 

Στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου συγκεκριμένα, τέσσερις σχολικές μας μονάδες (δύο από κάθε δημοτική ενότητα) θα φιλοξενήσουν τα ΚΔΑΠ, με αθλητικές και καλλιτεχνικές δράσεις αντίστοιχα σε κάθε κοινότητα. Σε αυτά μπορούν να συμμετέχουν τα παιδιά – ανεξαρτήτως σχολικής μονάδας φοίτησης- τα οποία μπορεί να ενταχθούν στο πρόγραμμα, βάσει του κάτωθι πίνακα:

ΓΙΑ ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΩΣ 2 ΠΑΙΔΙΑ 
Το οικογενειακό τους εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 27.000 €

ΓΙΑ ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΩΣ 3 ΠΑΙΔΙΑ 
Το οικογενειακό τους εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 30.000 €

ΓΙΑ ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΩΣ 4 ΠΑΙΔΙΑ 
Το οικογενειακό τους εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 33.000 €

ΓΙΑ ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ 5 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 
Το οικογενειακό τους εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 36.000 €

Εφιστούμε την προσοχή στους γονείς που δικαιούται να κάνουν αίτηση για τα ΚΔΑΠ ότι οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr - ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», έτους 2016-2017) μέχρι τις 29/7/16. Ταυτόχρονα πρέπει να αποστείλουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, σύμφωνα με τις οδηγίες της πρόσκλησης.