Την αποδοχή της παράτασης της δωρεάν ασφάλισης των Έργων Τέχνης της συλλογής ∆ΗΛΑΒΕΡΗ από την Τράπεζα Πειραιώς, για ένα έτος ήτοι από 23-4-2016 έως 23-4-2017 αποφάσισε πρόσφατα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πειραιά.

Πρόκειται για έργα τέχνης που βρίσκονται στο νεοκλασικό κτίριο επί της οδού Κανθάρου.