Την αποδοχή της δωρεάς εκ µέρους του Προέδρου της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Βαγγέλη Μαρινάκη, µνηµείου σχετικού µε την Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισµού, θα τοποθετηθεί στην πλατεία Αλεξάνδρας.

Η ανέγερση του μνημείου γίνεται στο πλαίσιο της ανάπλασης της πλατείας Αλεξάνδρας, έπειτα και από την θετική απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά.

Σύμφωνα με την απόφαση, η ανάπλαση της πλατείας στο Πασαλιμάνι και η ανέγερση του µνηµείου θα πρέπει να γίνουν βάσει των σχεδίων που θα εγκρίνουν οι υπηρεσίες του ∆ήµου και αφού παρθούν όλες οι νόµιµες εγκρίσεις.