Ειδική Συνεδρίαση του Σώματος, θα γίνει διά τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 13-1-2021 και ώρα 16:00 με θέμα: Έγκριση του ισολογισμού του Δήμου, με το Λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης και το προσάρτημά του καθώς και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσης, οικονομικού έτους 2019. Εισηγήτρια: Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά.

Θα ακολουθήσει κανονική συνεδρίαση στις 17:00 με θέματα όπως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αντικατάσταση ενός τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) λόγω παραίτησης.

Εισηγητής: Βοϊδονικόλας Ιωάννης

2. Αντικατάσταση δύο (2) αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) λόγω παραίτησής τους.

Εισηγητής: Βοϊδονικόλας Ιωάννης

3. Ορισμός τριών τεχνικών υπαλλήλων ως μέλη της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για τα έργα: 1) Αναβάθμιση κλειστού Γυμναστηρίου μπάσκετ Καμινίων επί των οδών Υμηττού και Μουτσοπούλου Δήμου Πειραιά και 2) Αναβάθμιση-Συντήρηση-Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός Αθλητικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής: Αράπης Δημήτριος

4. Έγκριση Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Πειραιά 2021-2023.

Εισηγήτρια: Ζαρακέλη Ανδριάνα

5. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 607/19-10-2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά στην περιοχή του προσφυγικού συνοικισμού στο Μικρολίμανο, μετά το υπ’ αρ. πρωτ. 102239/3904/10-11-20 έγγραφο του ΥΠΕΝ και την 64/16-9-2020 πράξη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ.

Εισηγητής: Αράπης Δημήτριος

6. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 311/9-12-2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην τοποθέτηση δύο τρισδιάστατων φωτεινών επιγραφών στην πόλη του Πειραιά.

Εισηγήτρια: Ζαρακέλη Ανδριάνα

7. Μετατόπιση – χωροθέτηση περιπτέρου από τη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Θηβών στη οδό Θηβών (& Τενέδου) έμπροσθεν Άλσους Δηλαβέρη.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

8. Μετατόπιση –χωροθέτηση περιπτέρου από την Ακτή Ποσειδώνος αρ.2 (έμπροσθεν Πύργου Πειραιά) στη συμβολή των οδών Βασ. Γεωργίου Α΄ αρ.2 και Φίλωνος (Τινάνειος κήπος).

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

9. Χωροθέτηση περιπτέρου επί της οδού Αγίων Αναργύρων αρ.35 (παλιά εκκλησία).

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

 

 

πηγή:koinoniki.gr