Με τηλεδιάσκεψη,  για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 5 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πειραιά έτους 2020.

Εισηγητής: Καρύδης Δημήτριος

2. Έγκριση ή μη έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου προς τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας (Ο.Π.A.Ν.) του Δήμου Πειραιά, ποσού 100.000,00 €, για την κάλυψη των αναγκών των πολιτιστικών δράσεων που θα πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι του 2020.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία

3. Λήψη απόφασης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) περιοχής Αγίου Διονυσίου Δήμου Πειραιά.

Εισηγητής: Αράπης Δημήτριος

4. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά, για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ».

Εισηγητής: Καρύδης Δημήτριος

5. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά, για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ Π. ΣΑΛΠΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ».

Εισηγητής: Καρύδης Δημήτριος

6. Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (Α/Α1) “Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών και των παιδιών τους στο Δήμο Πειραιά”, της Πράξης “Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών και των παιδιών τους στο Δήμο Πειραιά” με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5000950.

Εισηγητής: Αγραπίδης Χρήστος

7. Έγκριση παράτασης ισχύος της σύμβασης εκπόνησης της Περιβαλλοντικής Μελέτης για το κοιμητήριο ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ Πειραιά για έξι μήνες επιπλέον, δηλ. έως 31/12/2020, ή μέχρι της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων.

Εισηγήτρια: Καρακατσάνη Αντωνία

8. Ορισμός υπευθύνου υπαλλήλου για λογαριασμούς έργων που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 085/1.

Εισηγήτρια: Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά

9. Μείωση μισθώματος θεάτρου ΜΕΝΑΝΔΡΕΙΟ για το έτος 2020.

Εισηγητής: Βουράκης Ιωσήφ

10. Συμψηφισμός οφειλών και επιπλέον βεβαιωμένων ποσών εκ  μισθωμάτων μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020, των δέκα έξι (16) Δημοτικών καταστημάτων, λόγω εφαρμοστέας εκ του Ν.4690/2020 μείωσης κατά 40% εξ αιτίας  του COVID-19.

Εισηγητής: Μαρκαριάν Χαρουτιούν

11. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 600/2019 απόφασης Δημ. Συμβουλίου, που αφορά στη χωροθέτηση-μετατόπιση περιπτέρου από την Ακτή Μουτσοπούλου στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου (έμπροσθεν νοσοκομείου ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ).

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

12. Συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την επεξεργασία των αιτήσεων εγγραφής  των βρεφών και νηπίων βάσει μορίων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 41087/17 ΦΕΚ 4249/5-12-2017 τεύχος Β΄ και την 241/18 απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε ο Νέος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθµών.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία

13. Έγκριση πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισμός του πίνακα κατάταξης, μετά τις εγγραφές και διαγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία

14. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Τ.Ε του ΚΚΕ για πραγματοποίηση συγκέντρωσης- συζήτησης , την Κυριακή 14 Ιουνίου 2020 , από 18:00-21:00 στην πλατεία Καρπάθου.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

15. Ανακύκλωση άχρηστων υλικών που βρίσκονται σε σχολεία του Δήμου.

Εισηγητής: Μαρκαριάν Χαρουτιούν

16. Καταστροφή άχρηστων υλικών που βρίσκονται σε σχολεία του Δήμου.

Εισηγητής: Μαρκαριάν Χαρουτιούν

17. Καταστροφή & ανακύκλωση άχρηστου υλικού που βρίσκεται σε υπηρεσίες του Δήμου Δήμου.

Εισηγητής: Μαρκαριάν Χαρουτιούν