Οι νέες τεχνολογίες και μεθόδοι, στην υπηρεσία του Δήμου Πειραιά για την διατήρηση και τη βελτίωση της καθαριότητας στην πόλη του Πειραιά.

 

 Με ανάρτησή του, μάλιστα, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Παναγιώτης Ρέππας, αναφέρθηκε στη χρήση ενός ηλεκτρικού αναρροφητικού σαρώθρου, πεζού χειριστή!

 

Μάλιστα ο κ. Ρέππας, επισημαίνει στην ανάρτησή του: "Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων είναι αναγκαία για την διατήρηση αλλά και την περαιτέρω βελτίωση της καθαριότητας στην πόλη μας!"