Η ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Πειραιά.

Συγκεκριμένα θα διεξαχθεί η εκλογή:

α) των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου

β) των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

γ) των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής