Ο Δημήτρης Στρατηγός και ο συνδυασμός του "Ο Πόρος Μας Ενώνει", παρουσίασε τον 2ο άξονα του προγράμματος για τον Δήμο Πόρου 2019- 2023 και  αφορά την “Οργάνωση & Διοίκηση Δήμου” και φιλοδοξεί να εφαρμόσει αν κερδίσει την εμπιστοσύνη των Ποριωτών στις 26 Μαΐου:

Δείτε αναλυτικά:

ΑΞΟΝΑΣ 2ος: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΥ

Η λειτουργία του Δήμου οφείλει να διεξάγεται με πλήρη διαφάνεια και χρήση νέων τεχνολογιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Η νέα Δημοτική Αρχή έχει σχεδιάσει μια σειρά ενεργειών προς όφελος των Δημοτών:

• Πλήρης διαφάνεια των ενεργειών και δράσεων του Δήμου και τακτική ενημέρωση των δημοτών μέσω της επίσημης Ιστοσελίδας του Δήμου για την πορεία όλων των τομέων λειτουργίας και των οικονομικών μεγεθών.
• Η πόρτα του Δημάρχου θα είναι πάντα ανοικτή σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως παραταξιακών ή άλλων προτιμήσεων ακόμα και χωρίς ραντεβού και δίχως τη μεσολάβηση τρίτων. Συνεχής επικοινωνία της Δημοτικής Αρχής με Φορείς του τόπου (Αρχές και Σύλλογοι)
• Νομιμοποίηση και τακτοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου για πλήρη αξιοποίηση της προς όφελος της Κοινωνίας με απόλυτη διαφάνεια.
• Πλήρης αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην διοίκηση και την εσωτερική επικοινωνία των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και στην αμφίδρομη σχέση του δημότη με την δημοτική αρχή (καθολική χρήση διαδικτύου, εξελιγμένο τηλεφωνικό κέντρο κλπ).
• Πλήρης αξιοποίηση των έξυπνων συστημάτων στην παρακολούθηση των διαφόρων βασικών δεδομένων του Δήμου (Ποιότητα και ποσότητα πόσιμου Νερού, κατανάλωση ενέργειας, κλπ), με σκοπό την μετατροπή του Πόρου σε «έξυπνη πόλη».
• Διαχείριση του στόλου οχημάτων του Δήμου με σύστημα τηλεματικής GPS για την βελτίωση της παραγωγικότητας και μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων.
• Καθιέρωση της «Ώρας του Πολίτη», σε εβδομαδιαία βάση, κατά την οποία ο Δήμαρχος και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι θα απαντούν σε ερωτήσεις ετεροδημοτών μέσω διαδικτύου.
• Για την αμεσότερη αντιμετώπιση μικρών ή μεγαλύτερων προβλημάτων στην επικράτεια του Δήμου Πόρου, σχεδιάζουμε τη δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας γνωστοποίησης διαφόρων ζητημάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, μέσω της Ιστοσελίδας του Δήμου και ειδικού App (e-Πόρος).
• Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών ανασχεδιάζεται το σύνολο των λειτουργικών δομών του Δήμου και μεταφέρονται οι κύριες υπηρεσίες εξυπηρέτησης του κοινού στο ισόγειο του Κληροδοτήματος Δουζίνα (Δημαρχείο)
• Διαρκής επιμόρφωση αιρετών και μονίμων στελεχών του Δήμου σε διοικητικά και άλλα λειτουργικά ζητήματα για την βελτίωση του γνωστικού επιπέδου και την αύξηση της παραγωγικότητας.
• Δημιουργία πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος Πολιτικής Προστασίας με καινοτόμα τεχνολογικά συστήματα ενημέρωσης (alert) για άμεση ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
• Δημόσια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και των επιμέρους δομών του Δήμου, μέσω ειδικής φόρμας στην Ιστοσελίδα του Δήμου και ειδικού App (e-Πόρος). Η αξιολόγηση θα γίνεται επώνυμα ή ανώνυμα και θα γνωστοποιείται απευθείας στον Δήμαρχο και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες.
• Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων προγραμμάτων για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και αναδιοργάνωση του ΟΕΥ του Δήμου για δημιουργία μόνιμων θέσεων με αποκλειστικό σκοπό την καλύτερη λειτουργία του Δήμου Πόρου.