Τον Μάρτιο αναμένεται να ενεργοποιηθεί δύο νέες ρυθμίσεις οφειλών για ασφαλιστικά ταμεία και εφορία.

Μάλιστα, η σχετική νομοθετική απόφαση αναμένεται μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου

Η πρώτη προβλέπει την αποπληρωμή των οφειλών σε 120 δόσεις, με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ και παράλληλα διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής έως και 95%.

Η δεύτερη αφορά την αύξηση των δόσεων της πάγιας ρύθμισης από 12 που είναι σήμερα σε 48 και με βάση την δυνατότητα αποπληρωμής τους οφειλέτη.

Ο αριθμός των δόσεων θα βγαίνει με κριτήρια, όπως το εισόδημα και την ικανότητα αποπληρωμής του κάθε οφειλέτη ξεχωριστά.