Δεκτές έγιναν από το Συμβούλιο της Επικρατείας οι αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων των εταιρειών «Τέρνα Ανώνυμος Τουριστική, Τεχνική και Ναυτιλιακή Εταιρεία» και «J&P- ΑΒΑΞ Α.Ε.» για την επιλογή αναδόχου για την επέκταση του επιβατικού λιμένα (Νότια ζώνη) του ΟΛΠ (Πειραιάς).

 Οι εταιρείες στρέφονται κατά της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και του ΟΛΠ.

Τον περασμένο Νοέμβριο, η  πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ Μαρία Καραμανώφ μετά από εισήγηση του συμβούλου Επικρατείας Ηλία Μάζου έκανε δεκτές τις αιτήσεις των δύο εταιρειών και ανέστειλε  προσωρινά (σύμφωνα με το άρθρο 372 του νόμου 4412/2016) την εκτέλεση των δύο αποφάσεων (1 και 2/2018) της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών που αφορούσαν την επέκταση του  επίμαχου έργου.

Τώρα, το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ με πρόεδρο την αντιπρόεδρο  Μαρία Καραμανώφ και εισηγήτριες τις παρέδρους  Ευσταθία Σκούρα   και Κωνσταντίνα Σκούρα, με τις υπ΄  αριθμ. 382-383/2019 αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων έκανε δεκτές τις αιτήσεις των δύο εταιρειών, συνεχίζοντας  το «πάγωμα» της επέκτασης και θέτοντας  και νομικά ζητήματα για την παραχώρηση στην Cosco.

Συγκεκριμένα με τις νέες αποφάσεις  αναστέλλεται: 1) η  εκτέλεση των δύο αποφάσεων (1 και 2/2018) της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και 2) η πρόοδος του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε τον Ιούλιο του 2018 για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής των  έργων επέκτασης του λιμανιού.

 Οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι δεν επιβλήθηκε με επαρκή δημοσιότητα η πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία κατέληξε, τον Απρίλιο του 2016, στην υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών με τον επενδυτή (Cosco).

Παράλληλα, επιαημαίνουν οι  σύμβουλοι Επικρατείας ότι η συναφθείσα μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Cosco σύμβαση παραχώρησης το 2016 συνιστά πλήρη και ριζική μεταβολή του νομικού καθεστώτος  και των όρων της σύμβασης του 2002 για την παραχώρηση  των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου προς τον ΟΛΠ και κατ΄ επέκταση, συνιστά αντίστοιχη μεταβολή του περιεχομένου  των δικαιωμάτων τα οποία μεταβιβάστηκαν στην Cosco.

Επίσης, τονίζεται στις δύο αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων ότι  δεν τηρήθηκαν η κατά το ενωσιακό δίκαιο προϋποθέσεις δημοσιότητας, κάτι που μπορεί να ασκήσει ουσιώδη επιρροή στην διαμόρφωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και του κύκλου των ενδιαφερομένων επενδυτών.

Έτσι, κατόπιν όλων αυτών, ο ΟΛΠ θεωρείται  δικαιούχος των δικαιωμάτων που τα παραχωρήθηκαν  και εξακολουθεί να έχει την ιδιότητα του αναθέτοντα φορέα.

Η αναστολή ισχύει μέχρι να εκδοθούν οι οριστικές αποφάσεις του ΣτΕ επί των κυρίων αιτήσεων των δύο εταιρειών, οι οποίες εκτιμάται ότι θα συζητηθούν και θα εκδοθούν μέσα στο 2019.