Στην 4η διοργάνωση του Smart Cities Conference συμμετείχε ο Δήμος Κορυδαλλού, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα "DemoCU" που υλοποιεί σε συνεργασία με το ΕΜΠ και το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Η διοργάνωση Smart Cities Conference αποτελεί τη δυναμική ετήσια συνάντηση όλων των ενδιαφερομένων για την ανάπτυξη "έξυπνων" και βιώσιμων πόλεων.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα έρευνας του ΟΑΣΑ, μέχρι το 2030 το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει σε πόλεις, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά επείγον το να εξασφαλιστεί ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης, της ποιότητας ζωής και της προστασίας του κλίματος.

O Ανδρέας Αλεξόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του Δήμου σε θέματα τοπικής ανάπτυξης, μετέφερε τον χαιρετισμό του Δημάρχου, Σταύρου Κασιμάτη, υπογραμμίζοντας ότι σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, οι πόλεις αναλαμβάνουν νέους ρόλους και υποχρεώσεις απέναντι στους πολίτες και πρέπει να ανταποκριθούν σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

O κ. Αλεξόπουλος παρουσίασε, στο πλαίσιο της ενότητας "Καλές Πρακτικές Αξιοποίησης Τεχνολογικών Λύσεων και Καινοτομιών για την Ανάπτυξη Ευφυών Πόλεων", το καινοτόμο πρόγραμμα και τη διαδικτυακή πλατφόρμα "DemoCU", που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των πολιτιστικών και αθλητικών υποδομών και δομών του Δήμου, με τη συμμετοχή όλων των αντίστοιχων φορέων και πολιτών. Στόχοι του προγράμματος είναι η ενημέρωση για τις συμμετοχικές προσεγγίσεις, η εμπέδωση συνεργασίας μεταξύ Δήμου, φορέων και πολιτών, η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, στο πλαίσιο του Προγράμματος "Είμαστε όλοι Πολίτες", το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη.