Με ταχύτατους ρυθμούς, ο Δήμος Κορυδαλλού προχωρά στην εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ένας από τους πρώτους Δήμους της χώρα, που ολοκληρώνει το έργο αποτύπωσης των πραγματικών αναγκών και προτεραιοτήτων του Δήμου και πώς αυτές πρέπει να συμμορφωθούν άμεσα στο νέο κανονισμό. 

Με την υλοποίηση της διαδικασίας, ο Δήμος Κορυδαλλού έχει πλέον στη διάθεση του πλήρη και λεπτομερή εικόνα για την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, καθώς και των ενεργειών, που απαιτείται να τηρούν όλες οι Διευθύνσεις και τα τμήματα.  

Την ικανοποίηση του για την ταχύτατη ολοκλήρωση ενός τόσο πολύπλοκου έργου, εξέφρασε ο Δήμαρχος Κορυδαλλού Σταύρος Κασιμάτης, ο οποίος τόνισε ότι «Ο σεβασμός της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών τέθηκε ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων του Δήμου μας το προηγούμενο διάστημα. Οι υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν άμεσα σε μια σημαντική υποχρέωση που απορρέει από το νομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 
«Αποτυπώθηκε ότι βρισκόμαστε σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο και προχωράμε άμεσα στην εφαρμογή των μέτρων για την πλήρη συμμόρφωση μας» ανέφερε η Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννα Καλομπράτσου, που είχε την ευθύνη του έργου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο  νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλαγή στην νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια. Ο νέος κανονισμός θέτει μία σειρά περιορισμών και νέων υποχρεώσεων στους φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στους ΟΤΑ και στα Ν.Π.Δ.Δ. σχετικά με την συγκέντρωση, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, από τη συλλογή έως και την καταστροφή τους, τη δυνατότητα μεταφοράς τους σε άλλες χώρες, την προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων, την ασφάλεια (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα) των προσωπικών δεδομένων και τις ενέργειες γνωστοποίησης, που οφείλει να κάνει ο φορέας σε περίπτωση παραβίασης.