Επίσκεψη στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής πραγματοποίησαν χθες 04/12/2018, αξιωματούχοι εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών, προκειμένου να συμμετάσχουν σε συνάντηση με αντικείμενο την επίγνωση της κατάστασης στα εξωτερικά σύνορα και την διυπηρεσιακή συνεργασία.

Στην εν λόγω συνάντηση παρευρέθησαν συνολικά 32 στελέχη διαφόρων Οργανισμών (FRONTEX, EASO, EUROPOL, EUROJUST, European Commission, EMSA, EFCA, EU Sat-Cen, EUROPOL, INTERPOL, IOM, ECDC, EIGE, EU-LISA, UNHCR). Υπό το συντονισμό της ΥΟΘΕ και την συνδρομή της ΔΕΠΙΧ, ΔΑΠΘΑΣ και ΔΙΔΙΝΑΛ πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις που αφορούσαν στη διαχείριση του φαινομένου των μεταναστευτικών ροών, στη παροχή υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης, στα εγκληματικά δίκτυα και τέλος στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος. 

Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των εκπροσώπων επί επιχειρησιακών θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος και ακολούθησε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις των επιχειρησιακών κέντρων (ΕΚΣΕΔ/ΚΕΠΙΧ) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προκείμενου να ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας τους καθώς και τον τρόπο συνεργασίας τους με λοιπούς Εθνικούς και Διεθνείς Φορείς.