Ντομάτες που θα κατέληγαν στο τραπέζι του καταναλωτή, συνολικού βάρους 1.540 κιλών, αγνώστου προέλευσης, δέσμευσαν οι ελεγκτές  τροφίμων του αρμόδιου τμήματος της Περιφέρειας Πειραιά, στο πλαίσιο επιχείρησης που εντάσσεται σε στοχευμένους ελέγχους στην αγορά. 

Κατά τον ποιοτικό έλεγχο που έγινε σε επιχείρηση εμπορίου αγροτικών προϊόντων στο Ρέντη, οι ελεγκτές εντόπισαν και δέσμευσαν ως μη κανονικά 144 χαρτοκιβώτια με ντομάτες βάρους 1.540 κιλών, επειδή το προϊόν δεν πληρούσε τις απαιτήσεις των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας ως