Ο Δήμος Πειραιά, ανακοίνωσε την διαδικασία με την οποία μπορούν να πραγματοποιήσουν άσκηση 6 μηνών στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου. Η άσκηση αφορά υποψήφιους δικηγόρους, οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στα μητρώα δικηγορικού συλλόγου, ή έχουν υποβάλλει αίτηση για την εγγραφή τους στα μητρώα κάποιου δικηγορικού συλλόγου. 

Η άσκηση είναι 6μηνη και μπορεί να παραταθεί για άλλους 6 μήνες και αφορά 8ωρη απασχόληση στην νομική υπηρεσία του Δήμου Πειραιά, ενώ δίνεται αμοιβή 600€/μήνα.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τους μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου.

 

Δείτε εδώ αναλυτικά την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά