Την πλήρη ικανοποίηση της εξέφρασε η δημοτική Αρχή στον Πειραιά καθώς μετά την από Κοινή Υπουργική Απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο καθορισμός του ποσοστού και η διαδικασίας απόδοσης ποσού από το Ελληνικό Δημόσιο σε δήμους της χώρας και στη Δημόσια Αρχή Λιμένα ως αντισταθμιστικά ωφελήματα από τη λιμενική και εμπορευματική δραστηριότητα της ΟΛΠ Α.Ε.

 Ο δήμαρχος της πόλης Γιάννης Μώραλης σε δήλωση του σημείωσε πως «μετά από 6 μήνες υπεγράφη τελικά η ΚΥΑ για τα ανταποδοτικά τέλη στους Δήμους από την Ο.Λ.Π. Α.Ε» και συνέχισε τονίζοντας πως  «ως Δημοτική Αρχή, από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε καθήκοντα, θέσαμε ως προτεραιότητα και διεκδικήσαμε την απόδοση αντισταθμιστικών τελών από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. στον Δήμο Πειραιά, καθώς η πόλη μας δεχόταν μέχρι τώρα μόνο την επιβάρυνση από τη λειτουργία του λιμανιού, χωρίς κανένα απολύτως όφελος. Τα καταφέραμε και το ποσό το οποίο θα αποδοθεί στον Δήμο Πειραιά μετά και την υπογραφή της ΚΥΑ, θα αξιοποιηθεί για περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά έργα αλλά και σε σημαντικές παρεμβάσεις επ΄ ωφελεία της πόλης και των δημοτών μας».

 Αξίζει να σημειώσουμε πως στην απόφαση επισημαίνεται πως : «Καθορίζουμε για τα οικονομικά έτη 2017 και 2018, το ύψος της συνεισφοράς του Ελληνικού Δημοσίου στη Δημόσια Αρχή Λιμένα που αναφέρεται στο άρθρο 10 παρ.3 του ν. 4404/2016, σε ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5 %) επί των συνολικών εισπράξεων εξαιρουμένων τυχόν προσαυξήσεων, ποινικών ρητρών και φόρων, του Ελληνικού Δημοσίου από την «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» δυνάμει της Σύμβασης Παραχώρησης, που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους».

Ενώ επιπρόσθετα αναφέρεται πως: «Το ανωτέρω ποσοστό, έχει ως βάση αναφοράς το προηγούμενο οικονομικό έτος και εγγράφεται ως πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στον ειδικό φορέα 41-120 «Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων-Λοιπές Υπηρεσίες ΥΝΑ» και ΚΑΕ 3299 «Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα». Τα ποσά που θα αποδοθούν στη Δημόσια Αρχή Λιμένα θα αντιμετωπιστούν από πιστώσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εγγραφής πρόσθετων πιστώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών.»