2.204 κιλά με πορτοκάλια και φράουλες αγνώστου προελεύσεως δεσμεύτηκαν ΑΠΌ τους ελεγκτές τροφίμων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

Ειδικότερα, κατά τον ποιοτικό έλεγχο σε επιχείρηση εμπορίου αγροτικών προϊόντων του Πειραιά, οι ελεγκτές εντόπισαν και δέσμευσαν ως μη κανονικά:

• 98 πλαστικά κιβώτια με πορτοκάλια βάρους 1.854 κιλών και

• 70 ξυλοκιβώτια με φράουλες βάρους 350 κιλών,

επειδή τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας ως προς την επισήμανση.