Ξεκίνησε το επισκευαστικό έργο αποκατάστασης κρηπιδώματος στον κεντρικό προβλήτα του λιμανιού της Ύδρας, ποσού 187.667,48 ευρώ. (συνολικού προϋπολογισμού 276.000 ευρώ).

Ήδη στο λιμάνι έχει αρχίσει η προετοιμασία με τα αναγκαία υλικά και σίδερα που έχουν τοποθετηθεί στο σημείο, καθώς και ένα ειδικό τρακτέρ, τα οποία θα χρειαστούν σε πρώτη φάση για το έργο της αποκατάστασης του κρηπιδώματος του προβλήτα.

Πρόκειται για ένα έργο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας σε συνεργασία με τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου και τον Δήμο Ύδρας στον τομέα των αδειοδοτήσεων, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Ανάδοχος του έργου η εταιρεία: Ανδρέας Οικονομίδης ΕΔΕ. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το Πάσχα.

 

Πηγή:fonitisydras.com