Συνεδριάζει τη Τετάρτη 13-12 και ώρα 19.00  το Συμβούλιο της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά (στο Δημοτικό Κατάστημα  της  οδού Δραγάτση 1α), για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ον: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας

μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με στοιχεία: IYAD JEHJAH – ΝΟΤΑΡΑ 117 & ΣΚΟΥΖΕ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ.

ΘΕΜΑ 2 ον:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη ενός (1) δένδρου

μουριάς, σε δημοτικό παρτέρι που βρίσκεται στον πεζόδρομο Σωτήρος Διός στο τμήμα μεταξύ Θεάτρου και Μουσών.

ΘΕΜΑ 3ον: Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη της αίθουσας της Β΄Δημοτικής Κοινότητας            στο  Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και  Ερευνών,  στις  14 & 15 Δεκεμβρίου 2017 για τη διοργάνωση χριστουγεννιάτικου BAZAAR.

ΘΕΜΑ 4ον: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας

μουσικής  σε  κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος    με   στοιχεία: ΧΑΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΜΑΚΡΩΝ ΤΕΙΧΩΝ 5  – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΘΕΜΑ 5ον: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας

μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με στοιχεία: ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΙΣΧΥΛΟΥ & ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 61 – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΟ, ΠΑΤΑΡΙ & ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ .

ΘΕΜΑ 6ον: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας

μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με στοιχεία: ΝΙΚΗΤΟΥΛΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ – ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 108  –  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ .

ΘΕΜΑ 7ον: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας

μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με στοιχεία: ΜΟΣΧΟΒΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 69 –  ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ.

ΘΕΜΑ 8ον: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη χωροθέτησης περιπτέρου επί της Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 41, με ιδιοκτήτρια την κ. Ζαΐρη Αικατερίνη και ενοικιάστρια την κ. Αμπάζη Πηνελόπη.

Πηγή: kanaliena