Ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα έγινε για την αποκατάσταση του Λιμανιού της Ύδρας. Μετά από πολλά χρόνια γραφειοκρατίας και καθυστερήσεων, εγκρίθηκε σήμερα από το Ελεγκτικό Συνέδριο το έργο "Αποκατάσταση κρηπιδωμάτων σε όλο τον λιμένα της Ν. Ύδρας" πρ. 287.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Θα ακολουθήσει η υπογραφή της Σύμβασης με ταυτόχρονη έναρξη των εργασιών.

Πρόκειται για ένα έργο ζωτικής σημασίας για το νησί της Ύδρας, μετά το υπόσκαφο που έχει δημιουργηθεί κάτω από την προκυμαία.

Στόχος της Π.Ε. Νήσων και του Δήμου είναι να ολοκληρωθεί το έργο κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου όπου η χρήση του είναι σχετικά περιορισμένη.

 

Πηγή: fonitisydras.com