Ο Δήμος Nίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών, υλοποιεί την ηλεκτρονική εφαρμογή ClicknSpot, στοχεύοντας στην άμεση επικοινωνία του πολίτη με τις Υπηρεσίες του.


Η εφαρμογή ClicknSpot αποτελεί ένα μέσο για τη δημιουργία ενός μοντέλου «Ψηφιακής Πόλης στο δήμο Nίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη», το οποίο διευκολύνει τη ζωή των πολιτών, μέσω πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, για τις δράσεις και τη λειτουργία του Δήμου και παρέχει τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσής του για τα αιτήματα αυτών.


Με τη χρήση της εφαρμογής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν μια αναφορά στο γεωγραφικό χάρτη αποτυπώνοντας ένα πρόβλημα ή ένα συμβάν εντός του Δήμου με ταυτόχρονη άμεση ενημέρωση της Δημοτικής Αρχής.
Οι αναφορές των χρηστών της εφαρμογής καταχωρούνται στη διαχειριστική πλατφόρμα του
Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για την εξέλιξη της αναφοράς τους από την ίδια τη Δημοτική Αρχή.
Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα γεωχωρικής απεικόνισης όλων των σημείων ενδιαφέροντος, γεγονότων, εκδηλώσεων, τουριστικών και μη χώρων, κλπ που επιθυμούν οι φορείς να κοινοποιήσουν στους δημότες.
Σε πρώτη φάση οι δημότες μπορούν να απευθύνονται μέσω της εφαρμογής 
στο Δήμο , για τα παρακάτω:


Αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων
Καθαριότητα οδού
Τοποθέτηση νέων κάδων
Αντικατάσταση κάδων
Αντικατάσταση Λαμπτήρων
Αποκομιδή κλαδιών
Έλεγχο κατάληψης κοινόχρηστων χώρων
Εντοπισμό εγκαταλελειμμένων οχημάτων
Συντήρηση οδού ή πεζοδρομίου
Μέσω της εφαρμογής e-dimotis
Βεβαίωση μη οφειλής Τ.Α.Π
Πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακής κατάστασης

Η εφαρμογή μπαίνει σε λειτουργία από Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017.

Για τη χρήση των υπηρεσιών της εφαρμογής , η σύνδεση γίνεται μέσω της πλατφόρμας https://clicknspot.com/map (η εγγραφή γίνεται δηλώνοντας μόνο ένα λογαριασμό email).

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη και σε Android δωρεάν από το Play Store της Google
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emindtech.clicknspot&hl=el) και μέσω 
της ιστοσελίδας του Δήμου http://www.nikaia-rentis.gov.gr/