Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η Μητρόπολη Πειραιά, πολίτες και μοναχές, για την επέκταση του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια.

Στις προσφυγές τους υποστηρίζουν ότι με αυτό τον τρόπο προσβάλλονται οι συνταγματικές επιταγές για τα κρατούντα στην Ελλάδα χρηστά ήθη.

Κατα τη συζήτηση της προσφυγής οι δικηγόροι των Μητροπόλεων επισήμαναν ότι παραβιαζεται το άρθρο 5 παράγραφος 1 του Συντάγματος, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση για την επέκταση του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης, χρησιμοποίησε τη μισή διατύπωση της εν λόγω συνταγματικής διάταξης.

Παράλληλα, ανέφεραν ότι η επέκταση του συμφώνου είναι αντίθετη και στις διατάξεις του Αστικού  Κώδικα που αναφέρονται στο  οικογενειακό δίκαιο και τα χρηστά ήθη.

Απο την πλευρά τους οι συνήγοροι του Δημοσίου τάχθηκαν υπέρ της συνταγματικότητας της επίμαχης επέκτασης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια, ενώ επικαλέστηκαν ότι έχει γίνει καθολικά αποδεκτό από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκές Ένωσης.

Πηγή:kanaliena.gr